Klinické skúšanie: Bradavice zmiznú!

Niekoľko výskumných správ potvrdzuje, že účinná látka v zdravotníckej pomôcke EndWarts Original a pere PEN predstavuje účinnú, bezbolestnú a bezpečnú metódu na odstránenie bradavíc.

EndWarts ORIGINAL