Najčastejšie otázky o zdravotníckej pomôcke EndWarts PEN C

Tu nájdete odpovede na najčastejšie otázky o zdravotníckej pomôcke EndWarts PEN C.

Je možné používať zdravotnícku pomôcku EndWarts PEN C na všetky typy bradavíc?

EndWarts PEN C je možné použiť na bradavice a veruky na rukách, chodidlách, lakťoch a kolenách. EndWarts PEN C sa nesmie používať na ošetrenie genitálnych ani tvárových bradavíc.

Čo obsahuje zdravotnícka pomôcka EndWarts PEN C?

Kyselinu mravčiu, vodu, glycerol a citrónový olej.

Ako funguje zdravotnícka pomôcka EndWarts PEN C?

EndWarts PEN C predstavuje účinné ošetrenie zamerané na odstránenie bradavíc a verúk. Tento roztok sa používa na ošetrenie rúk, chodidiel, lakťov a kolien u detí aj dospelých. Jedinečné zloženie EndWarts PEN C pomáha telu vysušiť bradavice a eliminovať ich. EndWarts PEN C sa absorbuje priamo do bradavice a roztok nezanecháva žiadne stopy na pokožke. Ihneď po aplikácii si napríklad môžete navliecť ponožky alebo si dať kúpeľ.

Dá sa pero PEN zlomiť alebo odpojiť jeho hrot?

Nie, konštrukcia pera PEN je dôkladne odskúšaná a je možné ho zlomiť len ťažko. Zlomiť sa dá iba úmyselne pôsobením sily. Hrot sa taktiež nedá odpojiť.

Používa sa pero EndWarts PEN C jednoducho?

Áno, odpojte bezpečnostné viečko a jemne pritlačte hrot pera na bradavicu na jednu sekundu, raz opakujte. Ošetrenie vykonávajte pravidelne raz týždenne dovtedy, kým bradavica/veruka úplne nezmizne. Dávajte pozor – neaplikujte roztok na okolitú pokožku.

Je aplikácia pomocou pera PEN praktická?

Áno, aplikátor v tvare pera má trojuholníkové držadlo na zlepšenie ergonómie a dosiahnutie stabilnej aplikácie. Tvar hrotu ponúka presnú a jednoduchú aplikáciu.

Je použitie pera PEN bezpečné?

Áno, pero EndWarts PEN C sa bezpečne používa. Presný aplikátor zaisťuje bezpečnú aplikáciu a pero PEN má konštrukciu najvyššej kvality. Presný aplikátor zaisťuje bezpečnú aplikáciu a jedinečný absorpčný hrot ostáva vlhký na aplikáciu na viacero bradavíc. Pero EndWarts PEN C je zdravotnícka pomôcka s označením CE a je biologicky rozložiteľná

Má pero PEN bezpečnostné viečko?

Áno. Bezpečnostné viečko chráni pred náhodným kontaktom hrotu a dieťaťa. Viečko je možné uzavrieť v akejkoľvek polohe. Ak chcete viečko otvoriť, najprv ním otáčajte dovtedy, kým nebude oranžová páska na pere v jednej rovine s malou dutinkou na viečku. Po zarovnaní je možné viečko miernou silou stiahnuť z pera.

Prečo vyzerá hrot pera EndWarts PEN C ako suchý?

Tajomstvom pera EndWarts PEN C je skutočnosť, že na dosiahnutie požadovanej účinnosti stačí iba malý objem roztoku.

Hrot pera EndWarts PEN C je vytvorený tak, aby bol mierne vlhký, nikdy však nie suchý.
Ak pritlačíte hrot pera na kúsok papierového obrúska pred začatím ošetrenia, na papieri uvidíte vlhkú značku. Pero EndWarts PEN C vždy uchovávajte vo zvislej polohe.

Je možné použiť zdravotnícku pomôcku EndWarts PEN C pre malé deti?

Áno, pero EndWarts PEN C je možné použiť aj na ošetrenie detí mladších ako 4 roky, pred začatím ošetrenia je však potrebné poradiť sa s lekárom alebo pediatrom.

V prípade detí mladších ako 4 roky je mimoriadne dôležité znížiť dávku (pred začatím ošetrenia si pozorne prečítajte návod na použitie).

Môžu pero EndWarts PEN C používať tehotné ženy, dojčiace matky a diabetici?

Neexistujú žiadne známe riziká súvisiace s graviditou alebo dojčením. Diabetici by mali používať pero EndWarts PEN C iba na zdravú pokožku, ktorá nie je postihnutá cukrovkou. Buďte opatrní. Neprekračujte stanovené množstvo. Ak nastanú akékoľvek komplikácie, vždy sa obráťte na lekára, sestru alebo podiatra.

Nie je ošetrenie pomocou pera EndWarts PEN C bolestivé?

Nie, v prípade správneho použitia v súlade s pokynmi pre používateľov ošetrenie nebolí. Pero EndWarts PEN C obsahuje kyselinu mravčiu, ktorá má pri ošetrení bradavíc dehydratačný efekt. Kyselina mravčia je však žieravá, a preto je potrebné ju používať s veľkou opatrnosťou. Ak dôjde ku kontaktu roztoku s pokožkou v okolí bradavice, hrozí riziko poškodenia pokožky. Ak počas ošetrenia roztok páli alebo štípe, opláchnite bradavicu alebo veruku studenou vodou a ďalší roztok neaplikujte. Roztok už do bradavice/veruky prenikol. Po ošetrení pomocou pera EndWarts PEN C nikdy nezakrývajte bradavicu náplasťou.

Je možné používať pero EndWarts PEN C na ošetrenie viacerých bradavíc/verúk naraz?

Áno.

Je možné používať pero PEN spoločne s inými používateľmi?

Je nepravdepodobné, aby akýkoľvek vírus v pere PEN prežil, vo všeobecnosti však zdieľanie pera PEN s inými používateľmi neodporúčame.

Je možné, že sa bradavica alebo veruka po úspešnej liečbe vráti?

Keďže bradavice sú spôsobené vírusom, u každého z nás sa môžu vyskytnúť bradavice alebo sa každý z nás môže nanovo infikovať. Infikovaných je celých 10 % populácie. Bradavica alebo veruka, ktorá bola úspešne vyliečená prípravkom EndWarts, sa trvalo odstráni.

Ako v porovnaní s inými kyselinami pôsobí kyselina mravčia?

Kyselina mravčia pôsobí pri liečbe bradavíc inak než ostatné kyseliny. Roztok EndWarts PEN C preniká hlboko do bradavice a účinne vysušuje celú bradavicu zvnútra. Telo nakoniec bradavicu odlúči.

Kyselina mravčia = efekt hĺbkového sušenia
Kyselina salicylová = peelingový efekt
Kyselina trichlóroctová = peelingový efekt
Kyselina monochlóroctová = peelingový efekt

Treba dodržiavať nejaké bezpečnostné opatrenia?

Liečba nebolí, keď sa daný prípravok používa správne a v súlade s pokynmi pre používateľov. Kyselina mravčia je však žieravá, a preto je potrebné ju používať s veľkou opatrnosťou. Je veľmi dôležité, aby nedošlo ku kontaktu roztoku a pokožky obklopujúcej bradavicu – v opačnom prípade hrozí riziko poškodenia pokožky.

Ak počas ošetrenia pocítite pálenie alebo štípanie, opláchnite bradavicu alebo veruku studenou vodou a ďalší roztok neaplikujte. Taktiež je veľmi dôležité nezakrývať bradavicu po ošetrení prostriedkom EndWarts náplasťou – efekt liečby bude príliš silný a hrozí riziko poškodenia pokožky.

EndWarts PEN C