Najčastejšie otázky o zdravotníckej pomôcke EndWarts FREEZE

Tu nájdete odpovede na najčastejšie otázky o zdravotníckej pomôcke EndWarts FREEZE.

Čo je EndWarts FREEZE?

Prípravok predstavuje rýchle domáce ošetrenie, ktoré účinne odstraňuje bradavice na rukách, ramenách a chodidlách. Ide o prvú formu domáceho ošetrenia s obsahom oxidu dusného, veľmi studeného plynu. Vďaka technológii Ultra Freeze Technology™ zmrazí bradavicu na - 80 °C a prenikne do najhlbších vrstiev bradavice.

Čo obsahuje zdravotnícka pomôcka EndWarts FREEZE?

Prípravok EndWarts FREEZE obsahuje oxid dusný (N2O), ktorý zmrazí bradavicu na - 80 °C.

Ako pôsobí zdravotnícka pomôcka EndWarts FREEZE?

EndWarts FREEZE disponuje jedinečnou technológiou Ultra Freeze Technology™ na domáce ošetrenie bradavíc. Prvé riešenie na domáce ošetrenie s obsahom oxidu dusného (N2O), ktoré zmrazí bradavicu na - 80 °C. Iba takéto extrémne nízke teploty dokážu preniknúť do najhlbších vrstiev bradavice a eliminovať infikované bunky. Jedinečný charakter obidvoch prípravkov zaručuje najvyššiu účinnosť zmrazenia tak dlho, ako sa vyžaduje na zmrazenie a odstránenie buniek infikovaných HPV.

Ako sa používa zdravotnícka pomôcka EndWarts FREEZE?

Na dosiahnutie najlepších výsledkov je dôležité postupovať podľa pokynov pre používateľov a pred použitím si pozorne prečítajte priloženú písomnú informáciu.

Tu nájdete pokyny pre používateľov prípravku EndWarts Freeze

Koľko ošetrení je potrebných na odstránenie bradavice?

Zdravotnícka pomôcka EndWarts FREEZE je veľmi účinná – už po uplynutí niekoľkých sekúnd ošetrenia prenikne k základnej vrstve bradavice a zničí ju. Vďaka prirodzenému olupovaniu pokožky sa bradavica odlúpne. Vo väčšine prípadov (a to najmä v prípade malých a nedávno objavených bradavíc) bradavica zmizne už po prvom ošetrení. Staré alebo veľké bradavice môžu vyžadovať viacero ošetrení, a to najmä vtedy, ak sa nachádzajú na spodnej strane chodidla. Ak bradavica nezmizne ani po 3 ošetreniach na jemnej pokožke (ruky, rameno) a 4 ošetreniach na hrubej pokožke (spodná strana chodidiel), obráťte sa na lekára, ak potrebujete ďalšiu liečbu.

Je potrebné ošetrenie opakovať?

Malé a nedávno objavené bradavice spravidla vyžadujú iba jedno ošetrenie. Staré alebo veľké bradavice môžu vyžadovať viacero ošetrení, a to najmä vtedy, ak sa nachádzajú na spodnej strane chodidla. Ak celá bradavica (alebo jej časť) po uplynutí 14 dní nezmizne, opakujte ošetrenie. Ak bradavica nezmizne ani po 3 ošetreniach na jemnej pokožke (ruky, rameno) a 4 ošetreniach na hrubej pokožke (spodná strana chodidiel), obráťte sa na svojho lekára, ak potrebujete ďalšiu liečbu.

Ako dlho trvá, kým bradavica zmizne?

Už po uplynutí niekoľkých sekúnd ošetrenia prípravok prenikne k základnej vrstve bradavice a zničí ju. Vďaka prirodzenému olupovaniu pokožky sa bradavica odlúpne. Bradavica postupne odpadne do 10 až 14 dní od ošetrenia. Úplné vyhojenie pokožky však môže trvať dlhšie.

Bradavica mi ani po uplynutí 14 dní po ošetrení nezmizla. Čo mám robiť?

Ak bradavica ani po uplynutí 14 dní nezmizne, ošetrenie opakujte. Ak máte bradavice vedľa seba v blízkosti prstov, palca alebo chodidla, je potrebné, aby ste ošetrili každú bradavicu osobitne. Pred ošetrením ďalšej bradavice počkajte 14 dní. Ak bradavica nezmizne ani po 3 ošetreniach na jemnej pokožke (ruky, ramená…) a 4 ošetreniach na hrubej pokožke (spodná strana chodidiel…), obráťte sa na svojho lekára, ak potrebujete ďalšiu liečbu.

Je dôležité, aby ste medzi ošetreniami zachovali odstup najmenej 14 dní!

Je použitie zdravotníckej pomôcky EndWarts FREEZE bezpečné?

Áno, podľa skúšania in-vivo prípravok ničí všetky bunky bradavice bez ďalšieho nepohodlia alebo rizika. Pamätajte, že EndWarts FREEZE by vždy pri ošetrení bradavíc u detí mala aplikovať dospelá osoba. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte návod.

Je možné použiť zdravotnícku pomôcku EndWarts FREEZE na ošetrenie bradavíc u detí?

Áno, EndWarts Freeze je možné použiť na ošetrenie u detí od štyroch rokov veku.

Môžu tehotné ženy alebo dojčiace matky používať zdravotnícku pomôcku EndWarts Freeze?

Na túto tému sa neuskutočnil žiadny špecifický výskum, preto takéto používanie neodporúčame.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, overte si u svojho lekára, či môžete používat túto zdravotnícku pomôcku.

Môže diabetik používať zdravotnícku pomôcku EndWarts FREEZE?

Nie, prípravok EndWarts FREEZE nemajú používať osoby s diabetom ani problémami s krvným obehom alebo zrážanlivosťou krvi.

Môžem používať zdravotnícku pomôcku EndWarts Freeze spolu s inými liekmi?

Neexistujú žiadne známe interakcie medzi EndWarts Freeze a inými liekmi. Ďalšie informácie o kombinácii EndWarts FREEZE s inými liekmi získate od lekára alebo lekárnika.

Nie je ošetrenie zdravotníckou pomôckou EndWarts FREEZE bolestivé?

Zmrazenie bradavice môže vyvolať pocit mravčenia a pokožka môže byť bolestivá. Tieto pocity by mali ustať do niekoľkých hodín. Bezprostredne po ošetrení sa farba ošetrenej oblasti zmení na bielu a po chvíli sa obnoví normálna farba pokožky. Bradavica bude červená. Do niekoľkých minút alebo dní po ošetrení sa môže vytvoriť pľuzgier, ktorý občas býva naplnený krvou. Ide o normálny výsledok procesu zmrazenia a obvykle znamená, že ošetrenie bolo úspešné. Nepokúšajte sa pľuzgier prasknúť. Ak je to potrebné, prekryte ho sterilnou gázou alebo ho dôkladne vydezinfikujte, pokiaľ praskol.

Ošetrená bradavica do 10 až 14 dní zmizne. Úplné vyhojenie pokožky však môže trvať dlhšie. Ak sa bradavica nachádza na spodnej časti chodidla, šliapnutie na ňu môže byť bolestivé. Na elimináciu bolesti aplikujte na bradavicu náplasť na kurie oká.

Zapamätajte si:

 • Do ošetrenej oblasti nijako nezasahujte ani bradavicu neodtŕhajte!
 • Ošetrenú oblasť uchovávajte v čistote a podľa potreby ju dezinfikujte.
 • Kúpeľ a sprcha sú povolené ihneď po ošetrení

Čo mám robiť, ak je zdravotnícka pomôcka prázdna alebo poškodená?

 • Ak po aktivácii neuvidíte námrazu alebo ľadové výpary, v prípravku sa minul plyn. V takom prípade použite nový kus EndWarts FREEZE.
 • Ak po aktivácii prípravku budete počuť zvuk syčania a všetok plyn unikne, znamená to, že zariadenie je pokazené. Nepokúšajte sa ho otvárať ani vlastnými silami opravovať, a to ani vtedy, ak si myslíte, že zariadenie je prázdne. Zdravotnícku pomôcku vráťte do lekárne.

Musím po aktivácii zariadenia a dokončení ošetrenia pomocou zdravotníckej pomôcky EndWarts FREEZE toto zariadenie deaktivovať?

Nie, stačí, ak naň nasadíte kryt a uchovávate pomôcku v chladničke.

Prečo musím uchovávať zdravotnícku pomôcku EndWarts FREEZE v chladničke?

Predlžuje sa tým doba použiteľnosti prípravku a zvyšuje sa počet použiteľných dávok. Pomôcku neuchovávajte v mrazničke.

Čím sa odlišuje zdravotnícka pomôcka EndWarts FREEZE od iných prípravkov na domáce použitie, ktoré je možné kúpiť v lekárni?

EndWarts FREEZE je prvým riešením na domácu liečbu s obsahom oxidu dusného, t. j. veľmi studeného plynu, ktorý zmrazí bradavicu na teplotu - 80 °C a zasiahne najhlbšiu vrstvu bradavice. Všetky ďalšie prípravky dostupné v lekárňach obsahujú zmes dimetyléteru a propánu a dosahujú teploty len približne - 55 °C.

Aké sú najdôležitejšie parametre účinného ošetrenia založeného na kryoterapii?

 • Teplota – čím nižšia, tým lepšie
 • Presný čas kontaktu s bradavicou

Uvádza sa, že výnimočnosť zdravotníckej pomôcky EndWarts FREEZE je klinicky overená. Čo to znamená?

Znamená to, že sa uskutočnilo porovnávacie klinické skúšanie prípravku EndWarts Freeze, najpredávanejšieho prípravku, lídra na trhu v rámci kryoterapie na domáce ošetrenie, a druhého konkurenčného prípravku. V porovnaní s konkurenčnými prípravkami bol po jednom ošetrení technológiou EndWarts Freeze počet vyliečených osôb štyrikrát vyšší.

Kedy nemám používať zdravotnícku pomôcku EndWarts FREEZE?

 • ak ide o deti mladšie ako 4 roky,
 • na tvár, slabiny, genitálie, pokožku na hlave ani sliznice,
 • na zdravú pokožku (pokožka bez bradavíc),
 • na bradavice na citlivej pokožke a na ošetrenie oblastí na tenkej pokožke (napríklad okolo kĺbov),
 • ak bradavica alebo okolitá pokožka krváca alebo je otvorená, podráždená, svrbí, je infikovaná alebo červená,
 • ak nemáte istotu, že výrastok je bežnou bradavicou, obráťte sa na svojho lekára,
 • na materské znamienka, otlaky/kurie oká, pľuzgiere, iné kožné defekty ani na žiadne útvary, ktoré môžu signalizovať rakovinu pokožky (melanóm),
 • na vačky na pokožke naplnené tekutinou („molluscum contagiosum“) ani iné vačky alebo pľuzgiere,
 • ak ste tehotná alebo dojčíte, overte si u svojho lekára, či môžete používať túto zdravotnícku pomôcku
 • ak ide o osoby s diabetom alebo problémami s krvným obehom alebo zrážanlivosťou krvi,
 • na bradavice v zhluku, alebo ktoré sa nachádzajú bližšie ako 3 cm. Ošetrite jednu bradavicu a počkajte 14 dní, kým ošetríte ďalšiu bradavicu.

EndWarts FREEZE